Zespół Wychowania Przedszkolnego Akademia Krasnoludków

Psycholog

Na podstawie obserwacji dziecka, ustala indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny, określa problemy wychowawcze, organizuje zajęcia adaptacyjne oraz wspiera rodziców.

Neurologopeda

Diagnozuje i pracuje z dziećmi z zaburzeniami dotyczącymi aparatu mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnieniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. 

Pedagog specjalny

Potrafi planować, prowadzić i modyfikować działania edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

Terapia S.I.

Terapia ma na celu uczenia dziecka prawidłowego reagowania na bodźce dochodzące do niego z ciała oraz świata zewnętrznego. Dzięki prawidłowo dobranym ćwiczeniom można poprawić motorykę, koordynację, uwagę i koncentrację. Poprawia się też funkcjonowanie społeczne i emocjonalne

Trening jedzenia

Wybiórczość pokarmowa, to jeden z objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ograniczone preferencje żywieniowe lub nieadekwatne zachowania przy jedzeniu, to jedno z największych problemów rodziców. Pomocny może być trening jedzenia realizowany w naszej Placówce.

Trening czystości

U każdego dziecka przebiega indywidualnie w zależności od zaangażowania otoczenia oraz dojrzałości i samodzielności. Od pierwszych dni w przedszkolu uczymy dzieci treningu czystości zarówno przy korzystaniu z toalety, jak i systematycznego mycia rąk.

Terapia zajęciowa

Celem terapii zajęciowej z dzieckiem ASD jest zintegrowanie ze światem zewnętrznym. Wykorzystuje się do tego zabawy zwiększające umiejętność samodzielnego funkcjonowania np. zajęcia zwiększające percepcje wzrokowo- ruchową, dotykową, proprioceptywną

Muzykoterapia

Zajęcia pozwalają dzieciom odkryć potencjał przedwerbalnego, alternatywnego systemu komunikacji. Wprowadzamy ćwiczenia aktywizujące, rytmizujące i relaksacyjne stymulowane odpowiednio dobranymi utworami muzycznymi.

Magiczny Dywan

Zintegrowany system czujników ruchu i projektora. Interaktywna pomoc dydaktyczna w pracy z dziećmi z ASD. Nauka poprzez zabawę rozwija u dzieci motorykę dużą, koordynację wzrokowo - ruchową, spostrzegawczość oraz koncentrację uwagi.