Rehabilitacja i terapia dzieci

Być pełnosprawnym, to żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas o każdym czasie może zostać odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie.

KRS 0000025838

Dziś Ty pomożesz nam, jutro My pomożemy innym :)


zarząd stowarzyszenia

Prezes Grażyna Bałza vel Betuza

Wiceprezes Jolanta Wrocińska

Sekretarz Iwona ZbrzeźnaOśrodek Rehabilitacji

 • konsultacje lekarskie: specjalista rehabilitacji med,
 • rehabilitacja NDT-Bobath, PNF
 • diagnostyka Metody Prechtla
 • trójpłaszczyznowa terapia stóp
 • fizykoterapia
 • Integracja Sensoryczna
 • terapia ręki
 • masaż Shantala
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagog
 • trening koncentracji uwagi

Poradnia Autyzmu

 • konsultacje lekarskie: psychiatra dzieci i młodzieży, neurolog
 • diagnoza w kierunku CZR, Autyzmu i Zespołu Aspergera
 • psycholog
 • logopeda
 • pedagog
 • Integracja Sensoryczna
 • TUS
 • terapia ręki
 • trening koncentracji uwagi
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty interaktywne

Przedszkole Terapeutyczne

 • psycholog
 • pedagog
 • logopeda
 • Integracja Sensoryczna
 • trening czystości
 • trening jedzenia
 • terapia zajęciowa
 • Metoda Dobrego Startu
 • polisensoryka
 • terapia zabawą
 • Weronika Sherborne
 • nauka samoobsługi
 • terapia bilateralna

Ośrodek Rehabilitacji

Warszawa ul. Feliksa Pancera 10
tel. 22 670 30 86
Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-19
Decyzję o przyjęciu pacjenta do rehabilitacji i terapii w ramach NFZ podejmuje lekarz Ośrodka na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego specjalisty.

Poradnia Autyzmu

Warszawa, ul. Śreniawitów 12
tel. 22 88 44 330
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-19
Na terapię w ramach NFZ zapisujemy pacjentów z CZR, w tym z Autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi bez skierowania. Obowiązuje kolejka oczekujących.

Przedszkole Terapeutyczne

Warszawa, ul. Edwarda Wittiga 5
tel. 22 614 77 55
Przedszkole czynne w godz. 8-16, w trybie II zmianowym - 8-12 i 12-16
wszystkie zajęcia odbywają się bezpłatnie, bez opłaty wpisowej. Przyjmujemy dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą Autyzmu lub zaburzeniami pokrewnymi w wieku 2,5 - 6 lat