Pomagamy od 1995 roku

Organizacja powstała z inicjatywy rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W lutym 1996r otrzymaliśmy wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 25838. W tym samym roku powołaliśmy Niepubliczny ZOZ dla Dzieci KRASNAL, w której działa Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz Poradnia dla Osób z Autyzmem. Prowadzimy również Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z CZR.
Nasza praca objęła zasięg ogólnopolski. Jesteśmy
placówką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną. Do dziś pod naszą opieką było ponad 5 tys dzieci. Obecnie w rehabilitacji kompleksowej jest ok 400 pacjentów miesięcznie.