strona w budowie

Pierwsze zebranie założycielskie organizacji odbyło się 20 grudnia 1995r.