Rehabilitacja niemowląt i dzieci

NDT-Bobath

Metoda ta stanowi neurorozwojową
koncepcję rehabilitacji niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych z różnego rodzaju deficytami m.in. opóźniony rozwój motoryczny, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe.

Metoda PNF

Dzięki różnorodności technik i wzorców pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Różnorodność pozwala na wykorzystanie tej metody w wielu schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych.

Integracja Sensoryczna

Terapia polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne: słuch, wzrok, węch, dotyk, smak oraz płynące z ciała zmysły wewnętrzne: równowaga, czucie głębokie

Diagnostyka Metody Prechtla

Obserwacja motoryki spontanicznej niemowląt i ocena globalnych wzorców ruchowych. Podstawowe narzędzie we wczesnej diagnostyce dysfunkcji mózgu. Metodą objęte dzieci do 5 m życia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka oraz wcześniaki.

Trójpłaszczyznowa terapia
stóp

Metoda polega na diagnozowaniu i ocenie obecnego stanu rozwoju motorycznego niemowlęcia oraz przeprowadzeniu badania za pomocą chwytów diagnostycznych, które pozwalają ocenić w sposób obiektywny rozwój dziecka w szczególności stóp i kończyn dolnych.

Trening koncentracji uwagi

Nauka poprzez ruch i zabawę. Wspomaga koncentrację uwagi, wspiera funkcje wykonawcze niezbędne do wykonywania zadań. Do zajęć wykorzystujemy Magiczny Dywan edukacyjnym z dedykowanym programem terapeutycznym.

Masaż klasyczny

Usprawnia całe ciało, daje poczucie odprężenia i wyciszenia. Jest wsparciem przy rehabilitacji ruchowej, rozluźnia i przygotowuje do dalszej pracy fizjoterapeuty. Zalecany przede wszystkim dla niemowląt przed rehabilitacją NDT

Masaż Shantala

Wspiera rozwój emocjonalny dziecka, pomaga zwiększyć u niemowląt poczucie własnego ciała. Ułatwia zasypianie, wyciszenie, zdolności do samoregulacji. Poprawia więź emocjonalną pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

Masaż sensoryczny

Skutecznie usprawnia prace mózgu z
resztą ciała. Zalecany dzieciom z
nadwrażliwością, które nie akceptują
masażu klasycznego, płaczą na
rehabilitacji. Redukuje poziom stresu,
zmniejsza ból i uwalnia endorfiny.

Fizykoterapia

Celem fizykoterapii jest usprawnianie mięśni po urazach, uśmierzenie bólu, pobudza proces odnowy tkanek. Najczęściej stosuje się światło, prądy, ultradźwięki. Stosowana jest jako leczenie pomocnicze w rehabilitacji.

Kinesjotaping

Metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu specjalnymi elastycznymi plastrami określonych partii ciała. Plastrowania jest bardzo doprecyzowanym systemem diagnostyczno-terapeutycznym.

Terapia ręki

Metoda ta zajmuje się usprawnianiem funkcji rąk. Jest przeznaczona dla każdego pacjenta doświadczającego trudności w obszarze życia codziennego, czyli motoryki małej w postaci obniżenia sprawności, samoobsługi, pisania.

Psycholog

Osoba, która na podstawie zebranego wywiadu może postawić diagnozę i dobrać odpowiednią formę pomocy. Wspiera rodziców w trudnej roli wychowawczej. Po konsultacji z lekarzem modyfikuje terapię do aktualnych potrzeb pacjenta,

Logopeda

W ramach Wczesnej Interwencji konsultuje noworodki w celu oceny prawidłowego oddechu, odruchu ssania i połykania, oceny wędzidełka, aby w przyszłości nie było problemów z  rozwojem mowy. Dzieci starsze uczestniczą w terapii mowy.

Pedagog specjalny

Celem terapii jest pomoc i wsparcie dzieci z zaburzeniami lub deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psychosomatycznych, poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju umysłowego.

Rodzaj  i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Placówka prowadzi działalność w rodzaju rehabilitacji leczniczej w zakresie: REHABILITACJA DZIECI Z ZBURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO 

W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM na podstawie Umowy z NFZ oddział mazowiecki