Tu jesteś:

A A A

Sprawozdania finansowe

Rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Informacja dodatkowa


Rok 2016

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Bilans za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016


Rok 2015

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Bilans za rok 2015

Informacje ogólne za rok 2015

Informacje uzupełniające za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015


Rok 2014

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Bilans za rok 2014

Informacje ogólne za rok 2014

Informacje uzupełniające za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014


Rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Bilans za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013


Rok 2012

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Bilans za rok 2012

Rachunek wyników za rok 2012


Rok 2011

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Bilans za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011


Rok 2010

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Bilans za rok 2010