Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Bilans za rok 2019

Rachunek zysków i strat za rok 2019

Informacja dodatkowa

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat 2018

Informacja dodatkowa

Bilans za rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

Bilans za rok 2017

Rachunek zysków i strat za rok 2017

Informacja dodatkowa

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

Bilans za rok 2016

Rachunek zysków i strat za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015

Bilans za rok 2015

Informacje ogólne za rok 2015

Informacje uzupełniające za rok 2015

Rachunek zysków i strat za rok 2015

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Bilans za rok 2014

Informacje ogólne za rok 2014

Informacje uzupełniające za rok 2014

Rachunek zysków i strat za rok 2014

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Bilans za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Bilans za rok 2012

Rachunek wyników za rok 2012

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Bilans za rok 2011

Rachunek wyników za rok 2011

Roczne sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Bilans za rok 2010

U nas każdy pacjent jest ważny !!!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL 03-187 Warszawa, ul. Pancera 10 tel. 22 670-30-86

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
69 2030 0045 1110 0000 0312 2360

Visit Us On Facebook