O PRZEDSZKOLU

01

O przedszkolu

Zespół Wychowania Przedszkolnego „Akademia Krasnoludków” to placówka terapeutyczna stworzona z myślą o dzieciach z niepełnosprawnościami sprzężonymi m.in. ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualą.

W Akademii realizujemy program przedszkolny zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod nr 10/ZPN/10. 

W pracy z dzieckiem kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności społecznych dziecka i przygotowanie do funkcjonowania w grupie i integracji z rówieśnikami.

Nasza placówka ściśle współpracuje z lekarzem psychiatrą oraz specjalistami z Poradni dla Dzieci z Autyzmem prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Krasnal”.

Do realizacji programu przeznaczyliśmy w pełni wyposażone sale w których realizowany jest blok zajęć przedszkolnych oraz gabinety do terapii indywidualnej. 

PROGRAM PRZEDSZKOLA

program przedszkolny zgodnie z podstawą programową zatwierdzoną przez MEN posiadamy wpis do Ewidencji Szkół i Placówek niepublicznych pod nr 10/ZPN/10.
  • Indywidualne zajęcia terapeutyczne prowadzone przez psychologa i pedagoga specjalnego
  • Terapię logopedyczną - rozwój komunikacji mowy prowadzony przez neruologopedę
  • Terapię zaburzeń integracji sensorycznej
  • Zajęcia grupowe m.in.: zajęcia ruchowe,z elementami ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapie pedagogiczną z elementami muzykoterapii i arteterapii, terapię metody dobrego startu, trening samodzielności i koncentracji uwagi - funtronic, trening rozwoju kompetencji społecznych.

Nie pobieramy opłat z tytułu wpisowego i czesnego!

Grupy 5-osobowe!

Organem założycielskim Zespołu Wychowania Przedszkolnego jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych “KRASNAL”.

Masz Dodatkowe Pytania? ZADZWOŃ

+48 22 614 77 55

Godziny otwarcia

  • Akademia pracuje od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym od godziny 8:00 do 17:00

Dane kontaktowe

  • Zespół Wychowania Przedszkolnego AKADEMIA KRASNOLUDKÓW
  • ul. Wittiga 5 03-188 Warszawa
  • +48 22 614 77 55
  • +48 22 22 126 17 37
  • przedszkole@krasnal.org.pl
Visit Us On Facebook