Tu jesteś:

A A A

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to określenie odnoszące się do procesu organizacji wrażeń zmysłowych pochodzących ze wszystkich naszych zmysłów – od wrażeń wzrokowych, przez słuchowe, po całe spektrum wrażeń związanych z dotykiem. Integracja sensoryczna zaczyna kształtować się u dziecka już w życiu płodowym, jednak jej najbardziej dynamiczny rozwój obserwujemy w pierwszych 3 latach życia dziecka.

Nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej przejawiają się problemami w funkcjonowaniu oraz zachowaniu dziecka, które ze względu na nieprawidłową interpretację bodźców zmysłowych reaguje nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. Problemy z integracją sensoryczną mogą również wynikać z uszkodzeń narządów zmysłów. Mogą się z nimi borykać m.in. osoby z wadą wzroku lub osoby z niedosłuchem.

W prawidłowym rozwoju integracji sensorycznej pomaga odpowiednia terapia. Jednak, żeby była ona efektywna musi być prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pacjenta oraz faktu, iż zmieniają się one w trakcie jej trwania.

Integracja sensoryczna – Białołęka

integracja sensoryczna białołęka

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Krasnal zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy Białołęka specjalizuje się w terapii integracji sensorycznej. Nasz ośrodek zatrudnia wyłącznie wysokokwalifikowanych terapeutów, którzy poprzez drobiazgową obserwację swoich podopiecznych zapewniają stałe podążanie terapii za pacjentem. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobre wyniki, także w przypadku dzieci ze stwierdzonym autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.